• 33.jpg
 • 35.jpg
 • 32.jpg
 • 31.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • zdj.jpg
 • infa2.jpg
 • logo1.jpg
 • Infa3.jpg
 • logo2.jpg
 • 2.jpg
 • logo11.jpg

Wiadomo?ci "Erasmusa" -artyku?

Erasmus+ "Tell me where you live, I'll tell you what you eat"

Witajcie,
Z przyjemno?ci? relacjonujemy wydarzenia z wyjazdu naszych uczniw do Alquerias, Hiszpania!

20 uczniw z naszego gimnazjum, zaanga?owanych w projekt Erasmus+, sp?dzi?o tydzie? w hiszpa?skiej szkole Colegio Santa Isabel oraz w hiszpa?skich rodzinach.

W trakcie tego tygodnia wiele si? dzia?o!!
Odwiedzili?my Ratusz w Murcji, La nia del sur- lokalnego producenta pizzy w Aquerias, staro?ytne miasta San Pedro oraz Kartagin?, Park Narodowy oraz Park Linowy

Ale wymiana polsko-hiszpa?ska to nie tylko zwiedzanie i kulinarne doznania.
W trakcie trzech spotka? projektowych mieli?my okazj? prze?ama? lody na zaj?ciach integracyjnych; pozna? zwyczaje, charakterystyczne cechy hiszpa?skiej rodziny oraz ulubion? muzyk? hispanoj?zyczn?.
Uczniowie obu szk? zaprezentowali materia?y dot. klimatu, flory, fauny swoich regionw i krajw.

?yczymy wszystkim uczestnikom wymiany, aby zwarte w trakcie jej trwania przyja?nie przetrwa?y ca?e lata!!!! A na wakacje najlepiej do...

Pozdrawiamy
Zesp? projektowy

Erasmus+ "Tell me where you live, I'll tell you what you eat"

Oto pierwsza, krtka relacja z pobytu niemieckiej grupy uczniw w domach naszych gimnazjalistw. D?u?szy artyku? ju? wkrtce Emotikon smile

http://pszczyna.naszemiasto.pl/artykul/erasmus-plus-czyli-goscie-z-niemiec-w-pszczynskim-gimnazjum,3320541,artgal,t,id,tm.html

Erasmus+ "Tell me where you live, I'll tell you what you eat"

20 uczniw z naszego gimnazjum zosta?o zakwalifikowanych do realizacji pierwszego etapu projektu!!! Ch?tnych by?o wielu...

Szcz??liwa 20-tka zosta?a podzielona na 4 grupy, a grupy te otrzyma?y specjalne zadania...

Gratulujem!

Erasmus+ "Tell me where you live, I'll tell you what you eat"

W listopadzie br w Autun, Francja odby?o si? dwudniowe spotkanie projektowe nauczycieli ze wszsystkich szk? partnerskich. Z naszego gimnazjum wzi??y w nim udzia? panie Aleksandra Duda (koordynator projektu po stronie polskiej) oraz Maria Kubica (nauczyciel geografii).

Celem spotkania by?o przygotowanie harmonogramu wymian uczniowskich oraz spotka? mi?dzynarodowych nauczycieli. Ustalono etapy projektu oraz przydzielono zadania poszczeglnym krajom.

Burmistrz miasta Autun zaprosi? wszystkich uczestnikw na spotkanie w ratuszu, gdzie przygotowano regionalny pocz?stunek. Go?cie otrzymali pami?tkowe albumy opisuj?ce i ilustruj?ce histori? miasta.

Cz??ci? wyjazdu by?o rwnie? zwiedzanie miasta. W towarzystwie przewodnika z Australii, ktry przyjecha? do Autun i zakocha? si? w tym miejscu, nauczyciele mieli okazj? pospacerowa? ulicami miasta oraz zobaczy? katedr? ?w. ?azarza. Wszyscy zwiedzaj?cy skosztowali francuskich specja?w w lokalnych restauracjach.

Erasmus+ w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pszczynie!!!

Nasze Gimnazjum jest uczestnikiem mi?dzynarodowego projektu pt. "Tell me where you live, I'll tell you what you eat"

G?wnym koordynatorem projektu jest szko?a Francuska. Pozostali partnerzy to Niemcy, Anglia, Finlandia, Islandia, Hiszpania i oczywi?cie Polska.

W ramach projektu odbywaj? si? dwa rodzaje podr?y:
1. mi?dzynarodowe- bior? w nich udzia? nauczyciele szk? partnerskich. Ich celem jest dbanie o realizacj? projektu zgodnie
z wcze?niejszymi za?o?eniami.
2. wymiany uczniowskie- z ka?dego kraju dwie grupy licz?ce po 20 uczniw ka?da wyje?d?aj? wraz z opiekunami do dwch krajw partnerskich. Nasi uczniowie odwiedz? kolegw z Hiszpanii oraz Francji. Natomiast nasi uczniowie b?d? go?ci? w swych domach kolegw i kole?anki z Niemiec oraz Islandii.

Czym si? zajmujemy:
Badamy wp?yw klimatu i po?o?enia geograficznego na produkcj?
w kraju oraz w regionie ka?dego z Partnerw.
Poznajemy upodobania kulinarne, tworzymy filmy, prezentacje dotycz?ce naszych Pa?stw w r?nych j?zykach.

Produkty ko?cowe dwuletniego projektu to strona internetowa, stworzona przez uczniw oraz tradycyjna i multimedialna ksi??ka kucharska zawieraj?ca przepisy oraz zdj?cia kulinarne.

Zapraszamy do ?ledzenia relacji z podr?y!