• Infa3.jpg
 • 33.jpg
 • 31.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • infa2.jpg
 • 35.jpg
 • logo1.jpg
 • logo2.jpg
 • zdj.jpg
 • 32.jpg
 • logo11.jpg
 • 2.jpg

Nasi OLIMPIJCZYCY:)

Nasi OLIMPIJCZYCY:)

WOJEWDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

2000/2001
biologia
Marek Wiera finalista
chemia
Maciej Gowin finalista
fizyka
Piotr Wcis?o finalista
matematyka
Maciej Gowin finalista

2001/2002
biologia
Marek Wiera laureat
J?zyk polski
Anna Rygu?a
chemia
Stanis?aw Michalik finalista
fizyka
Maciej Gowin finalista
Piotr Wcis?o finalista

2002/2003
chemia
Mateusz Bielecki finalista
fizyka
Marcin Firla finalista

2003/2004
chemia
Agnieszka Chudek laureatka
Robert fabian laureat
Jacek Janosz finalista
Patrycja Nowo?yn finalistka
geografia
Agnieszka Chudek finalistka

2004/2005
biologia
chemia
Wojciech Fabian laureat
Bernadeta Pyclik finalistka
geografia
Monika Kubica laureatka
Monika Nied?wied? laureatka
Magdalena Pojda finalistka
historia
Dawid Janosz finalista
matematyka
2005/2006
biologia
Zofia Spyra laureatka
fizyka
Anna Tabath finalistka
geografia
Monika Kubica laureatka
j?zyk polski
Natalia Ko?oczek finalistka

2006/2007
chemia
Zofia Piprek laureatka

2007/2008
biologia
Damian Maty?niak laureat
chemia
Magdalena B?asiak laureatka
Karolina Bohm finalistka
Pawe? Gancarz finalista
Hubert Hellwig finalista
Marcin ?mieci?ski finalista
Hanna Waleczek finalistka

2008/2009
biologia
Martyna Brz?czek laureatka
chemia
Pawe? Gancarz laureat
Hubert Hellwig laureat
Anna Pieles laureatka
geografia
Marcin M?otek laureat
Bart?omiej Chmielorz finalista

2009/2010
biologia
Katarzyna Jacek laureatka
Agnieszka Kendzior finalistka
Aleksandra ?mieci?ska finalistka
chemia
Antoni Piprek laureat
Aleksandra ?mieci?ska laureatka
Maciej Wcis?o laureat
geografia
Kacper Kubica laureat
matematyka
Kacper Kubica finalista
Krzysztof Koczuba finalistka
j?zyk polski
Kamila Broda finalistka
Natalia Czernecka finalistka
Weronika Kutarba finalistka

2010/2011
chemia
Micha? Loska laureat
Marek Olesz laureat
fizyka
Kacper Kubica laureat
geografia
Kamil Barczy?ski laureat
Katarzyna Jacek laureatka
Ma?gorzata Orlik laureatka
Paulina Waleczek laureatka
Micha? Ga?uszka finalista
Anna Klima finalista
Jadwiga Machnik finalista
historia
Ma?gorzata Koczuba laureatka
matematyka
Kacper Kubica laureat

2011/2012
biologia
Nadia Kubis laureatka
Jacynta Kubis laureatka
Anna Machnik laureatka
chemia
Kamil Barczy?ski laureat
Micha? Ga?uszka laureat
Anna Machnik laureatka
Michelle Herok finalistka
Anna Klima finalistka
Nadia Kubis finalistka
fizyka
Kamil Barczy?ski laureat
Micha? Ga?uszka laureat
geografia
Krzysztof Dobosiewicz laureat
Anna Klima laureatka
Ma?gorzata Koczuba laureatka
Joanna Spyra laureatka
Weronika Sz?apa laureatka
Aleksandra Warzecha laureatka
Magdalena Balcarek finalistka
Micha? Ga?uszka finalista
Dominika Hlubek finalistka
Oliwia Otr?ba finalistka
j?zyk niemiecki
Michelle Herok laureatka
j?zyk polski
Kamil Barczy?ski laureat
matematyka
Kamil Barczy?ski laureat
Micha? Ga?uszka laureat
Michelle Herok laureatka
Marlena Kasperczyk laureatka
Wiktor Kawa laureat
wiedza o spo?ecze?stwie
Kamil Barczy?ski finalista

2012/2013
biologia
Aleksandra Warzecha finalistka
Wojciech Nowak finalista
Weronika P?szor finalista
Kinga Wanot finalista
chemia
?ukasz Bielecki laureat
Grzegorz Bolek laureat
Marlena Kasperczyk laureatka
Oliwia Otr?ba laureatka
Joanna Spyra laureatka
fizyka
Joanna Spyra laureatka
Marlena Kasperczyk laureatka
geografia
Grzegorz Bolek laureat
Krzysztof Dobosiewicz laureat
Dominika Hlubek laureat
Oliwia Otr?ba laureatka
Robert Tatarczuch laureat
Aleksandra Warzecha laureatka
Jaros?aw Zawisza laureat
Niana Klimko finalistka
historia
Jaros?aw Zawisza laureat
matematyka
Joanna Spyra laureatka
Marlena Kasperczyk finalistka
Wiktor Kawa laureat
Jaros?aw Niesyto finalista

2013/2014


chemia
Nina Klimko laureatka
Wiktor Kawa finalista
Katarzyna Olik finalistka
geografia
Wiktor Kawa laureat
Nina Klimko laureatka
Karolina Tatarczuch finalistka
matematyka
Wiktor Kawa laureat
wiedza o spo?ecze?stwie
Jaros?aw Zawisza laureat
Michalina Ko?cielny finalistka

2014/2015
chemia
Krzysztof Lach laureat
Franciszek ?awik laureat
fizyka
Krzysztof Lach finalista
geografia
Micha? Ryba laureat
Dawid Wrbel laureat
Dawid Wiszniewski finalista
matematyka
Aleksandra Nowak laureatka
Adrian Ryt laureat
Krzysztof Lach finalista

2015/2016
chemia
Adrian Ryt laureat
Julia Wrzo? finalistka
Dominik Kret finalista
matematyka
Adrian Ryt laureat