• 31.jpg
 • 2.jpg
 • infa2.jpg
 • 33.jpg
 • zdj.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 32.jpg
 • logo2.jpg
 • Infa3.jpg
 • 35.jpg
 • logo11.jpg
 • logo1.jpg

Szkolny zestaw nauczania

L.p.

Przedmiot

klasa

Tytu? programu

Autor programu

Numer programu w Szkolnym Zestawie Programw Nauczania

1.

Religia

I, II, III

Pj?? za Jezusem Chrystusem.

Komisja KEP ds. Wychowania Katolickiego przew. bp Marek Mendyk

PG3/REL/01/2012/I-III

2.

J. polski

I, II

Program nauczania j?zyka polskiego w gimnazjum. Nowa Era S?owa na czasie

Ma?gorzata Chmiel, Piotr Doroszewski, Anna Grabarczyk, Wilga Herman, Zofia Pomirska

PG3/JP/02/2015/I-II

III

Program nauczania j?zyka polskiego w gimnazjum. Gda?skie Wydawnictwo O?wiatowe.

Agnieszka ?uczak, E.Pryli?ska

PG3/JP/02/2009/III

3.

Historia

I

?ladami przesz?o?ci.

Teresa Kowalewska, Tomasz Ma?kowski.

PG3/HIST/03/2015/I

II, III

Program nauczania historii w gimnazjum Podr?e w czasie.

T. Ma?kowski, J.Rze?niowiecki

PG3/HIST/03/2009/II-III

4.

WOS

II, III

Wiedza o spo?ecze?stwie w gimnazjum. Kszta?cenie Obywatelskie w Szkole Samorz?dowej.

Alicja Pacewicz,

Tomasz Merta

PG3/WOS/04/2010/II-III

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 pozytywnie zaopiniowany przez Rad? Pedagogiczn? 30 sierpnia 2016r. i zosta? dopuszczony do u?ytku przez Dyrektora Szko?y od 1 wrze?nia 2016r.

5.

J. angielski

I, II, III

Program nauczania j?zyka angielskiego kurs kontynuacyjny. Poziom III.1.

Mellanie Ellis, Marianna Nisobska

PG3/JA/05/2011/I-III

6.

J. niemiecki

I, II

Program nauczania j?zyka niemieckiego. Gimnazjum. Kurs podstawowy III.0.

Anna Jaroszewska

PG3/JN/06/2015/I-II

III

Program nauczania j?zyka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum

Poziom III.0.

Marta Wawrzyniak

PG3/JN/06/2009/III

7.

Matematyka

I

Liczy si? matematyka. Program nauczania matematyki w gimnazjum.

Adam Makowski, Tomasz Mas?owski, Anna Toru?ska

PG3/MAT/07/2015/I

II, III

Program nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka z plusem.

Marta Jucewicz, Marcin Karpi?ski, Jacek Lech

PG3/MAT/07/2009/II-III

8.

Fizyka

I, II, III

Program nauczania fizyki w gimnazjum ?wiat fizyki.

Barbara Sagnowska

PG3/FIZ/08/2009/I-III

9.

Chemia

I, II, III

Program nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

Teresa Kulawik, Maria Litwin

PG3/CHEM/09/2009/I-III

10.

Biologia

I, II

?wiat biologii. Program nauczania biologii w gimnazjum.

Ma?gorzata Li?kiewicz

PG3/BIOL/10/2015/I-II

III

Puls ?ycia. Program nauczania biologii w gimnazjum.

Anna Zdziennicka

PG3/BIOL/10/2009/III

11.

Geografia

I, II, III

Program nauczania geografii w gimnazjum Planeta Nowa.

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypi?ski

PG3/GEOG/11/2009/I-III

12.

Muzyka

I, III

Program nauczania muzyki w gimnazjum.

Eugeniusz Wachowiak

PG3/MUZ/12/2009/I, III

13.

Plastyka

I, III

Program nauczania przedmiotu plastyka w gimnazjum.

Beata Mikulik

PG3/PLAST/13/2009/I, III

14.

Informatyka

II

Informatyka w ?wiczeniach. Program nauczania informatyki dla gimnazjum.

Bo?ena Kwa?ny, Andrzej Szymczak, Maciej Wilkusz

PG3/INFO/14/2016/II

III

Informatyka. Podstawowe tematy. Program nauczania.

Gra?yna Koba

PG3/INFO/14/2010/III

15.

Wychowanie fizyczne

I, II, III

Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum.

Urszula Kierczak

PG3/WF/15/2009/I-III

16.

Wychowanie do ?ycia w rodzinie

I, II, III

W?druj?c ku doros?o?ci- program nauczania dla gimnazjum.

Teresa Krl

PG3/WDZ/16/2009/I-III

17.

Zaj?cia techniczne

I, III

Program nauczania zaj?? technicznych dla gimnazjum.

Beata Wojciech

PG3/ZTECH/17/2009/I, III

18.

Edukacja dla bezpiecze?stwa

III

Program nauczania edukacji dla bezpiecze?stwa dla gimnazjum.

Jaros?aw S?oma

PG3/EDB/18/2011/III

19.

Zaj?cia artystyczne

I

A. Program nauczania zaj?? artystycznych muzyka.

Eugeniusz Wachowiak

PG3/ZART/A/19/2009/I

II

A. Program nauczania zaj?? artystycznych muzyka.

Jadwiga Furczyk

PG3/ZART/A/19/2010/II

I, II

B. Program nauczania zaj?? artystycznych- plastyka.

Iwona Ficek-Jarczok

PG3/ZART/B/19/2009/I-II