• zdj.jpg
 • logo11.jpg
 • logo1.jpg
 • 2.jpg
 • 35.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • logo2.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 33.jpg
 • Infa3.jpg
 • infa2.jpg

Podr?czniki 2016/17 - Klasa I

Podajemy do informacji obowi?zuj?ce podr?czniki w roku szkolnym 2016/2017 dla klasy I:

L.p.

Przedmiot

Tytu?

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

j?zyk polski

S?owa na czasie 1. Podr?cznik do j?zyka polskiego dla gimnazjum.

Ma?gorzata Chmiel, Piotr Doroszewski,

Anna Grabarczyk, Wilga Herman, Zofia Pomirska.

Nowa Era

95/1,2/2015/z1

2.

j?zyk polski zeszyt ?wicze?

Kszta?cenie j?zykowe 1.
Zeszyt ?wicze? do j?zyka polskiego dla klasy pierwszej gimnazjum.

Joanna Kuchta

Nowa Era

3.

matematyka

Liczy si? matematyka. Podr?cznik klasa 1.

Adam Makowski, Tomasz mas?owski, Anna Toru?ska.

WSiP

747/1/2015

4.

matematyka zeszyt ?wicze?

Matematyka. Zeszyt zada? klasa 1.

Adam Makowski, Tomasz mas?owski, Anna Toru?ska.

WSiP

5.

matematyka zbir zada?

Matematyka na czasie 1. Zbir zada? do matematyki dla gimnazjum.

Jerzy Janowicz

Nowa Era

742/1/2015

6.

historia

?ladami przesz?o?ci 1. Podr?cznik do historii dla gimnazjum.

Stanis?aw Roszak (red.)

Nowa Era

60/1/2011/z1

7.

historia zeszyt ?wicze?

?ladami przesz?o?ci 1. Zeszyt ?wicze? do historii dla gimnazjum.

Tomasz Ma?kowski, Katarzyna Panimasz

8.

geografia

Planeta Nowa 1. Podr?cznik do geografii dla gimnazjum.

Roman Malarz.

Nowa Era

7/1/2009/2015

9.

geografia - atlas

Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, ?wiat.

Nowa Era

10.

biologia

?wiat biologii 1. Podr?cznik do biologii dla gimnazjum.

Ma?gorzata K?y?, Joanna Stawarz

Nowa Era

92/1/2009/2015

11.

fizyka

?wiat fizyki. Klasa 1 gimnazjum. Fizyka. Podr?cznik.

Barbara Sagnowska (red.)

WSiP

11/1/2009/2015

12.

chemia

Chemia Nowej Ery 1. Podr?cznik dla gimnazjum.

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin.

Nowa Era

49/1/2009/2014

13.

j?zyk niemiecki

Meine Deutschtour 1. Podr?cznik do j?zyka niemieckiego dla gimnazjum.

Ewa Ko?cielniak Walewska.

Nowa Era

746/1/2015

14.

j?zyk niemiecki zeszyt ?wicze?

Meine Deutschtour 1. Zeszyt ?wicze?.

Jane Bailey, Helen Stephenson

15.

j?zyk angielski

English Explorer New 2. Podr?cznik do j?zyka angielskiego dla gimnazjum.

Helen Stephenson.

Nowa Era.

686/2/2014/2015

16.

j?zyk angielski zeszyt ?wicze?

English Explorer New 2. Zeszyt ?wicze?.

17.

plastyka

Bli?ej sztuki. Podr?cznik. Klasy I-III gimnazjum.

Stanis?aw Stopczyk

WSiP

68/2009/2014

18.

religia

Szukam Was 1.

Podr?cznik wg nowej podstawy programowej (wyd. 2011r.).

Red. W?adys?aw Kubik SJ

WAM

1653/2011