• logo11.jpg
 • zdj.jpg
 • logo2.jpg
 • 35.jpg
 • 2.jpg
 • logo1.jpg
 • Infa3.jpg
 • infa2.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 31.jpg

Pedagog

Nr

Godz.

Poniedzia?ek

7.45 13.00

Wtorek

7.45 13.00

?roda

7.45 15.15

Czwartek

7.45 12.30

13.30 15.15

Pi?tek

7.45 12.30

13.30 15.15

1

8:00- 8:45

Zaj?cia terapii pedagogicznej

Zaj?cia terapii pedagogicznej

Zaj?cia logopedyczne SP

Zaj?cia terapii pedagogicznej

Zaj?cia logopedyczne SP

2

8:50- 9:35

Zaj?cia logopedyczne

SP

3

9:45-10:30

Zaj?cia logopedyczne SP

Zaj?cia terapii pedagogicznej

4

10:40-11:25

Zaj?cia terapii logopedycznej PG

Zaj?cia logopedyczne SP

5

11:45-12:30

Zaj?cia logopedyczne SP

6

12:50-13:35

__________________

________________

______________

________________

7.

13:40-14:25

__________________

_______________

Zaj?cia terapii pedagogicznej

Zaj?cia terapii logopedycznej PG

Zaj?cia terapii pedagogicznej

8

14.30-15.15

_________________

_______________

Zaj?cia terapii pedagogicznej

Zaj?cia terapii pedagogicznej

Zaj?cia terapii pedagogicznej

PLAN PRACY PEDAGOGA M. Ciszewska