• 2.jpg
 • infa2.jpg
 • Infa3.jpg
 • zdj.jpg
 • 33.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • logo1.jpg
 • logo2.jpg
 • logo11.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 35.jpg

Imprezy szkolne

IMPREZY SZKOLNE 2016/ 2017

L.p.

UROCZYSTO??

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Rozpocz?cie roku szkolnego 2015/2016.

01. 09

Dyrektor Szko?y

WYCH. KLAS

2.

Wybory do Rady Samorz?du Uczniowskiego

kampania przedwyborcza;

wybory;

przydzia? obowi?zkw;

opracowanie planu pracy.

10. 09

J. Sobczak

B. Wojciech

3.

Sprz?tanie ?wiata Podaj dalej...nowe ?ycie odpadw- zaj?cia integracyjne dla uczniw klas pierwszych .

16.09

M. Kubica

A. Skier?

4.

Zaj?cia integracyjne dla uczniw kl. I

(wyjazd w gry).

22.09

M. Kubica

wych. klas I

5.

Dzie? Ch?opca.

30 .09

J. Sobczak

RSU

6.

Koncert ?ycze? z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

14.10

J. Sobczak

B. Wojciech

A. Smo?ka

M. Kud?a

A. Flis

K. Drobik

?lubowanie klas pierwszych.

B. Chlipa?a

A. Flis

wych. klas I

Dzie? Papieski.

Uroczysta Msza ?wi?ta.

B. Krawczyk

A. ?liwka

7.

Oglnopolski Tydzie? Kariery.

17-23.10

A. Moric

B. Wojciech

8.

Rocznica odzyskania niepodleg?o?ci.

11.11

O. Jaworska

SP3

9.

Nalej wosku na wod?, a ujrzysz swoj? przygod?.

Andrzejkowe wr?by

Dyskoteka.

30.11

wych. klas

RSU

10.

Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z AIDS.

01.12

A. Skier?

W. Kozak

M. Ciszewska

11.

Przedstawienie Bo?onarodzeniowe.

22.12

A. Smo?ka

O. Jaworska

M. Wrbel

J. Furczyk

12.

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy.

10.01

J. Rozmus-Cader

13.

Dzie? ?w.Walentego

to dzie? dobry dla ka?dego

poczta zakochanych.

12. 02

RSU

14.

Tyle dziewcz?t dooko?a.

08. 03

RSU

15.

?wiatowy Dzie? Zdrowia.

07.04

M. Ciszewska

W. Kozak

A. Lisiecka

B. Wojciech

16.

Dzie? Ziemi

konkurs EKO- wiedzy

konkurs plastyczny

konkurs poetycki

konkurs fotograficzny

akcja puszka.

22-30.04

A. Spi?czka

A. Skier?

S. Kloc

17.

Witaj majowa jutrzenko.

03.05

E.M. Kowalska

A. Flis

18.

?WI?TO SZKO?Y.

Uroczysta Msza ?wi?ta

18.05

M. Kud?a

K. Drobik

J. Furczyk

A. Flis

A. ?liwka

B. Krawczyk

19.

Kiermasz

18.05

M. Kubica

A. Tomaszewska

K. Rozmus

20.

?ycie i twrczo?? Jana Paw?a II.

- konkurs mi?dzygimnazjalny.

maj

B. Krawczyk

B. Wojciech

A. ?liwka

21.

Dzie? Sportu.

01.06

nauczyciele wych fiz.

22.

Dzie? Regionu.

E.M.Kowalska

J. Sobczak

A. Kristof

23.

BASZTARY im. K. Rozmusa 2017 - etap mi?dzygimnazjalny.

20.06

A. Spi?czka

M. Kud?a

B. Chlipa?a

24.

Komers dla uczniw trzecich.

21.06

Rada Rodzicw

wych. klas III

A. Tomaszewska

M. Kubica

25.

Uroczyste po?egnanie absolwentw.

22.06

K. Drobik

M. Kud?a

A. Flis

26.

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2016/2017.

23.06

M. Wrbel