• 32.jpg
 • logo11.jpg
 • logo2.jpg
 • Infa3.jpg
 • 31.jpg
 • infa2.jpg
 • logo1.jpg
 • zdj.jpg
 • 2.jpg
 • 35.jpg
 • 33.jpg
 • Untitled-1.jpg

Dyrekcja szko?y

Zesp? Szk? nr 2 w Pszczynie

Szko?a Podstawowa nr 3

Publiczne Gimnazjum nr 3

im.Jana Paw?a II

ul. Staromiejska 41

43-200 Pszczyna

tel.(32) 212 82 78

DYREKCJA ZESPO?U SZK? NR 2 W PSZCZYNIE

Dyrektor Zespo?u Szk? nr 2

mgr W?adys?aw Chrobok

Vice dyrektor (Szko?a Podstawowa nr 3)

mgr Beata Jurczyga

Vice dyrektor (Publiczne Gimnazjum nr 3)

mgr Ewa Kowalska